Консултантска дейност

Желаете да стартирате бизнес.

Имате становище и решения за статута, продукта, пазара, финансирането, организацията на бъдещата бизнес схема. Това е момента да се консултирате с нас, да получите независимо и откровено професионално мнение за всички детайли и формалности свързани с функционирането на новата фирма.   

За да постигнем оптимални резултати предлагаме консултантски услуги съпътстващи доброто счетоводно финансово обслужване като:

 

- бизнес проектиране;

- счетоводен мениджмънт;

- финансов мениджмънт;

- финансови анализи, финансиране, рефинансиране;

- данъчни консултации и представителство;

- осигурителни консултации и представителство;

- разработка на инвестиционни проекти;

- трудово правни консултации и представителство;

- административно правни консултации;