СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ

Предмет на дейност

​В качеството на Специализирано счетоводно предприятие, СФОСУ ЕООД е със специализиран предмет на дейност

КОМПЛЕКСНО СЧЕТОВОДНО ФИНАСОВО ОБСЛУЖВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ СВЪРЗАНИ С ТОВА.

Решението за тази специализация е наложено от дългогодишния опит на екипа на предприятието. 

Този предмет на дейност е реализиран като аутсорсинг предприятие, работещо със собствена организация, кадри и инструменти.

Дружеството предлага в услуга на своите клиенти:

- добре организиран софтуер;

- собствен персонал и офис;

- фирмен електронен подпис, както и всички технически възможности на интернет;

- представителни функции пред институциите,

- консултантска и идейна инициатива.

Квалификация

С дейността си СФОСУ ЕООД покрива следните квалификационни нива, елемент от управленската структура на всяка успешна бизнес схема:

- финансов мениджър;

- главен счетоводител;

- оперативен счетоводител;

- експерт по работа с персонала;

- експерт работна заплата;

- личен състав;

- данъчен консултант;

- осигурителен консултант;

Резултати

 

Високият професионализъм, коректност

и качество на счетоводната услуга предполагат постигане на:

- прецизно изпълнение на сделките;

- оптимизиране на паричните потоци;

- високо качество на документооборота;

- изпълнение на всички процедури;

- спазване на сроковете за изпълнение; 

- коректни взаимоотношения с клиентите; 

- спокойни и оптимални контакти с контролните институции;

- предотвратяване на риска от глоби и санкции;

- спокойна среда и условия за бизнес;

Продукт

Краен продукт от нашата дейност е прецизен анализ и счетоводно отразяване на всяка сделка формираща Финансовия отчет на обслужваната бизнес схема.

Този Финансов отчет е лицето на Вашия бизнес и задължително условие за реализиране на Вашите бизнес цели.