НА МАЛКИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС

- за фирма в процес на бизнес проектиране предлагаме безплатно бизнес проектиране и консултации във връзка с организацията, финансирането, статута и регистрацията на бъдещата фирма.

Безплатна счетоводна услуга и организационни процедури до стартирането на дейността. 

Прогноза за разходите за финансово счетоводно обслужване.

- за фирма нерегистриранa по ддс с персонал един по трудов договор или самоосигуряващо се лице - месечна цена без ддс от 60 до 260 лв. 

​- за фирма нерегистрирана по ддс и персонал от 2 до 5 по трудов договор и самоосигуряващи се лица - месечна цена без ддс от 90 до 320 лв.  

НА МАЛКИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС

Предлагаме ориентировъчен диапазон на цената, като конкретната цена се съобразява с етапа и нивото на развитие на бизнес схемата.

- за фирма регистрирана по ддс и персонал от 2 до 5 по трудов договор и самоосигуряващи се лица - месечна цена без ддс от 260 до 560 лв.  

- за фирма регистрирана по ддс с персонал от 5 до 12 по трудов договор и самоосигуряващи се лица - месечна цена без ддс от 360 до 860 лв.