НА КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ

Предлагаме оптимално ценообразуване съобразено с изискванията, организационната структура, фукциите и обема техническа работа.

​Оптимална цена е цената съобразена с моментното развитие на бизнес схемата.

Тя не надхвърля 70% от минималните разходи за издръжка на собствен персонал и собствен офис.

​В договорената оптимална цена са включени всички счетоводни услуги и процедури от които се нуждаете. 

​Софтуера, развитието на техническите средства, фирменият електронен подпис, квалификацията на персонала, канцеларските материали и общите разходи, 

представителството пред институциите, консултантската и идейна инициатива са включени в цената на комплексната счетоводна услуга.